Dode muizen

(English translation: see below)
Even iets anders.
Ik heb voor de 3e keer een nieuwe computermuis voor m’n laptop. M’n eerste 2 muizen begaven het elk na 1 jaar al. 1 jaar??? X(

Ik denk dat muizen van tegenwoordig niet meer zo lang meegaan.

Microsoft muis
De eerste muis die ik had gekocht voor m’n laptop was de MS Intellimouse Explorer 4 (rond 30 euro). Deze ziet er supercool uit. Met duimknoppen. De middelste knop is moeilijk in te drukken, dus die gebruikte ik nooit. Het mooie van deze muis is dat je er ook horizontaal mee kunt scrollen. De scrollwiel kan je naar links en rechts kantelen om dit te doen. Ik was er erg blij mee.
Maar na 1 jaar kreeg de muis de volgende symptomen:
– Hij reageerde niet wanneer ik erop klikte (links). Ik moest 2 keer of vaker klikken voor een reactie. Dit kan zo erg worden dat je soms wel 11 keer moest klikken voordat de actie werd geregistreerd. Of je moet goed en hard doorklikken hiervoor.
– Na een tijdje sloeg dit om en ontstond een gedrag waarbij, als ik 1 keer op de muis klikte, i.p.v. 1 klik vaak 2 of meer klikken werden geregistreerd.
– De ene symptoom duurde ca. 1 week en vervolgens reageerde de muis weer normaal voor een week of zo. Vervolgens begon de andere symptoom op te duiken.

Op internet las ik hier en daar dat dit (door consumenten) werd toegeschreven aan het "slijten" van de knoppen na verloop van tijd.
Op een gegeven moment interfereerde dit gedrag zo erg met het werken op de laptop dat ik besloot om iets anders te kopen.

Ik was zo enthousiast geworden om de horizontal scroll (of tilt) functie, dat m’n volgende muis ook deze functie moest hebben. Toentertijd waren deze muizen echter vrij moeilijk te vinden, of het waren alleen maar wireless muizen, dus ik had weinig keus. Verder waren ze vrij duur en ik vertrouwde het tilt systeem niet helemaal: zou dit schijnbaar fragiele systeem de muis meer vatbaar kunnen maken voor schade in de loop van de tijd?
En omdat de symptomen op m’n Intellimouse zo wisselden, dacht ik dat het misschien nog goed kon komen met de muis (ik vermoedde eerst een driver probleem, omdat het slijten van de knoppen blijvend zou zijn i.t.t. een softwarematige probleem).

Microsoft Intellimouse Explorer 4
(+)
– Erg mooi!
– Ligt goed in de hand
– Knoppen (erg?) makkelijk in te drukken
– Verticaal scrollen gaat heel vloeiend en natuurlijk

(-)
– Linker muisknop sleet binnen/na 1 jaar weg (of hoe je het probleem ook wilt noemen)
– Horizontaal scrollen voelt onnatuurlijk aan. En deze knop is wat moeilijk te gebruiken door de bouw van en rondom het scrollwiel-complex
– Horizontaal scrollen is disproportioneel in verschillende omgevingen
– Duimknoppen zijn iets te hoog geplaatst en kunnen moeilijk te bereiken zijn, vooral de forward knop
– Middelste knop moeilijk om in te drukken

(?)
– Scrollwiel "tikt" niet tijdens het rollen (kan je als plus- of minpunt zien)

Trust alternatief
Toen zag ik dat Trust ook zo’n muis heeft. Het gaat om de Optical Combi Tilt Mouse MI-2510T. Deze heeft dezelfde functies als de Intellimouse, alleen heb je niet 2 duimknoppen, maar 1 duim- en 1 pinkknop. En hij kost erg weinig (rond 10 euro). Dus mocht deze muis snel kapotgaan, dan was ik niet zo veel kwijt.
Ik heb deze muis dan ook gekocht en hij werkte prima. De linker en rechter muisknoppen waren wel vrij hard om in te drukken. In de loop der tijd werd dit makkelijker: weet niet of m’n vingers zich hieraan aanpasten of dat het door gebruik wat zachter werd.
Wat aan deze muis opviel is dat het horizontale scrollen veel beter ging dan bij de Intellimouse (opmerkelijk, want MS heeft de horizontal scroll feature voor het eerst geïntroduceerd). Bij de Intellimouse was de horizontale scroll snelheid erg traag in IE, zelfs op de hoogste stand. En hij scrollde met grote sprongen, waardoor je tijdens scrollen de draad kwijtraakt. Bij de Trust muis ging dit veel soepeler en het voelde natuurlijker aan: zoals het eigenlijk hoort!
Ik was nog steeds niet dolblij met de wat stuggere links & rechts knoppen, en het feit dat deze muis een stuk minder mooi was dan de Intellimouse, maar dit nam ik voor lief.
Een verborgen (en ik vermoed onbedoelde) feature van deze muis is dat de horizontale scroll snelheid goed is aan te passen. Ik heb het volgende ontdekt: als je een zeer brede pagina hebt en je scrollt horizontaal, dan gaat dit erg traag. Maar als je tijdens dit scrollen de middelste muisknop indrukt (vrij moeilijk in het begin, maar je leert het snel), dan gaat deze snelheid 1 tandje hoger! Dit kan je herhalen tot de boel sneller gaat (kan ook tijdens 1 "scroll event"). Ik heb hier in de handleiding niets over gelezen!

Maar weer een jaar later (rond Kerst, 2006) traden dezelfde symptomen op als bij de Intellimouse: de muis reageerde niet tijdens normale klikken waardoor ik vaker moest klikken voor een registratie (of hard moest doordrukken). En een week later trad het symptoom op waarbij 1 klik resulteerde in meerde registraties (en meerdere klikken in Windows). Soms was 1 keer drukken op de linker muisknop voldoende om 3-6 (of meer) klikken te veroorzaken. Op de ergste momenten was het zo erg dat het leek alsof m’n muis kattekruid had ingenomen! Hij reageerde echt als een dolle muis!

Deze symptomen wisselden ook steeds. Ik kon verder weinig info hierover vinden op internet over anderen die dit ook hadden ervaren. Maar ik ging ervan uit dat ook deze muis het had opgegeven. Ook na/binnen (weet niet precies) 1 jaar. Mwah, misschien niet heel slecht, als je ervan uitgaat dat de Trust muis 3 keer goedkoper was dan de Intellimouse. Toch is 1 jaar niks…

Trust Optical Combi Tilt Mouse MI-2510T
(+)
– Horizontaal scrollen voelt goed aan
– Horizontale scrollsnelheid aan te passen (op een ongedocumenteerde manier)
– Alle knoppen goed bereikbaar
– Duimknoppen en middelste knop makkelijk in te drukken

(-)
– Linker muisknop sleet binnen/na 1 jaar weg (of hoe je het probleem ook wilt noemen)
– Linker en rechter muisknop zijn vrij hard om in te drukken
– Vrij weinig opties in het settings programma van de muis
– Kraakt en piept tijdens gebruik, maar heb hier persoonlijk weinig last van gehad

(?)
– Scrollwiel "tikt" tijdens het rollen (kan je als plus- of minpunt zien)

Eén oude muis is 10 nieuwe waard
Ik lees dat computermuizen tegenwoordig een levensduur van gemiddeld 2 jaar hebben. Vrij triest. M’n allereerste PC (van rond 1995/96) kwam met een simpel 2-knops muis, die nu op een nieuwere PC is aangesloten. Die doet het nog steeds. Terwijl ik er veel brutaler mee ben omgegaan in computerspelletjes etc. (supersnel achter elkaar klikken). Maar dit is ook een vrij simpele muis, die gaan langer mee omdat hier minder mee mis kan gaan.

Enter Logitech
Tijd om weer een nieuwe muis te kopen.
Ik heb nu dus weer een nieuwe muis: de Logitech MX400 Performance Laser mouse. Deze heeft dezelfde functies en evenveel knoppen als de andere 2.
De horizontale scroll snelheid is in IE vrij laag, te vergelijken met de Intellimouse. Maar het horizontale scrollen gaat nu compleet vloeiend. Toch heb ik liever de snelheid die de Trust muis aanbood (horizontaal scrollen met deze muis ging met kleine sprongetjes, waardoor het iets sneller kon gaan). Nadeel van de horizontale scoll snelheid van de MX400 is dat op de hoogste stand dit te snel gaat in andere omgevingen (Explorer open dialog etc.). Terwijl deze snelheid net genoeg is voor IE, is het een ware nachtmerrie in Office Excel, om een voorbeeld te noemen. De Intellimouse had hier ook last van, als ik me goed herinner.

Ik gebruik de internet browser Maxthon. Hierin reageerden de duimknoppen eerst niet. Hiervoor moest ik in de settings (Setpoint) de acties van de 2 knoppen veranderen in Other > Generic button i.p.v. de standaard forward/back. Nu werken de muisknoppen dus wel.

Verder werkt deze muis met laser tracking (vandaar zijn naam). Het gaat om een overigens onzichtbare laser. De stralen zijn schadelijk voor je ogen, hoewel ik niet weet in hoeverre. Alleen is het wel moeilijk om te merken wanneer je ogen gevaar lopen als de stralen niet zichtbaar zijn. Goed opletten dus als dit een punt is om rekening mee te houden.

Ik ben wel benieuwd hoe lang deze meegaat…

Logitech MX400 Performance Laser mouse
(+)
– Ziet er mooi uit
– Ligt comfortabel in de hand
– Knoppen goed in te drukken en goed bereikbaar

(-)
– Ik heb deze muis niet zo lang, dus zeg maar "Status pending" op dit punt 😉
– Horizontaal scrollen is disproportioneel in verschillende omgevingen
– Middelste muisknop iets moeilijk om in te drukken; heeft de neiging om tijdens indrukken ook te gaan kantelen/tilten
– Vrij weinig opties in het settings programma van de muis
– Ondersteuning van duimknoppen voor navigatie schiet tekort in Maxthon, maar is op te lossen
– Hoeveelheid regels die (verticaal) gescrolld worden wordt tijdens opstarten steeds op 3 gezet. Als je 6 regels wilt scrollen, dan moet je dit dus steeds aanpassen.

(?)
– Scrollwiel "tikt" tijdens het rollen (kan je als plus- of minpunt zien)

 

English Translation follows:
This is the 3rd mouse I’ve bought for my laptop. My other 2 mice became defective after just 1 year.
I have a feeling mice aren’t made to last that long these days.

To read the rest of the article on the 3 mice I’ve bought so far (MS intellimouse Explorer 4, Trust MI-2510T, and Logitech MX400), click here and the text should appear below:

×
Microsoft mouse
The first mouse I bought for my laptop was the MS Intellimouse Explorer 4 (for about 30 euros). This mouse looks awesome. Has thumb buttons. Since the middle button was hard to press, I hardly used it. The fun part of this mouse was its ability to scroll a page horizontally by tilting the wheel to the side. I was very happy with this mouse.
But after 1 year, the following symptoms occurred:
– The mouse didn’t react when I (left) clicked. I had to click twice or more for a reaction. This could become so bad that I sometimes had to click 11 times before my click was registered. The alternative was to click and press really hard each time (hello, RSI!).
– After a while this switched to the opposite and the mouse showed a behaviour where 1 left click resulted in more than 1 click on the screen.
– Each of the symptoms lasted for about a week after which the mouse reacted normally again for a week or so. Then the other symptom started again.

I’ve read some texts on the internet where users attributed this behaviour to the "wearing off" of the mouse buttons when used for a few months.
At one point, this behaviour interfered so much with my work that I decided to buy another mouse.

The horizontal scroll feature had got me so enthusiastic that I decided that my next mouse should also have this feature. At that time, there were few mice that could tilt, or they were wireless mice, so I had little choice. Also, these mice were pretty expensive and I didn’t completely trust this tilt system: could this apparently fragile system make the mouse more prone to damage during time?
And because my Intellimouse’s symptoms were alternating so much, I thought that maybe the problem would go away by itself over time (initially I suspected this was a driver problem, cause if the buttons simply had worn out, the problem would be permanent and not alternating, opposed to a software problem).

MS Intellimouse Explorer 4
(+)
– Very cool mouse!
– Rests comfortably in the hand
– Buttons are very (too?) easy to press
– Scrolling vertically feels very natural and fluent

(-)
– Left mouse button wore off after/within 1 year (or whatever you wanna call this problem)
– Scrolling horizontally feels unnatural. Also this feature is kinda hard to use because of the construction of and around the scroll wheel complex.
– Scrolling horizontally is disproportionate in different environments/programs.
– Thumb buttons are placed a bit high and can be hard to reach, especially the forward button.
– Middle button is hard to press.

(?)
– Scroll wheel does not "tick" when you roll it (can be considered as a pro or con)

Trust alternative
I then discovered that Trust also offered such a mouse. It’s the Optical Combi Tilt Mouse MI-2510T. It has the same features as the Intellimouse, only there are no 2 thumb buttons, but rather 1 thumb and 1 pinkie button. And it doesn’t cost much (around 10 euros). So should this mouse also break, I wouldn’t lose a lot.
So I bought this mouse and it worked fine. The left and right mouse buttons were hard to press though. After a while this became easier: don’t know whether this was because my fingers became adapted to this or that using the buttons made them softer to press.
What struck me about this mouse was the fact that scrolling horizontally was much better compared to the Intellimouse (remarkable, because MS was the first to introduce the horizontal scroll feature into their mice). With the Intellimouse, scrolling horizontally was very slow in IE, even at the highest speed. And the mouse scrolled with big "jumps" sideways causing me to lose track of what I was looking at during the scroll. With the Trust mouse, this was more fluent and felt much more natural: the way scrolling horizontally was meant to feel!
I still wasn’t happy with the hard left & right buttons, and the fact that this mouse was less cool looking than the Intellimouse, but it was acceptable.
A hidden (and I guess accidental) feature for this Trust mouse is that you can effectively adjust the horizontal scrolling speed. I found the following: if you go to a very wide page and you scroll horizontally, this will go very slowly. But during scrolling, when you press the middle button (pretty hard to do, but you’ll learn) the speed will go up a notch! You can repeat this (even possible during 1 "scroll event") until you’re satisfied with the speed. I didn’t read anything about this in the manual!

But again, a year later (around Christmas 2006) the same symptoms as with the Intellimouse showed up: the mouse didn’t react to left clicks, so I had to click more often until the click was registered (or I had to press really hard). And after a week, the symptom came up where 1 click resulted in multiple registrations (and multiple clicks on the screen). Sometimes, 1 click was enough to register 3-6 (or more) on the screen. On the worst moments, this went so bad that it was like my mouse was on catnip! It was reacting berserkly!

These symptoms also kept alternating. I couldn’t find much info about other users who had experienced these symptoms. But I assumed that this mouse had also given up on me. After/within (don’t know exactly) 1 year with this one as well. Oh well, maybe it’s not a disaster if you consider this mouse was around 3 times cheaper than the Intellimouse. Still, 1 year is very short…

Trust Optical Combi Tilt Mouse MI-2510T
(+)
– Scrolling horizontally feels pretty good
– Horizontal scroll speed is adjustable (using undocumented method)
– All buttons are well reachable
– Thumb buttons and middle button are easy to press

(-)
– Left mouse button wore off after/within 1 year (or whatever you wanna call this problem)
– Left and right mouse buttons are hard to press
– Mouse software offers limited options to customize the buttons
– Cracks and sqeaks during usage, but it didn’t bother me personally

(?)
– Scroll wheel "ticks" when you roll it (can be considered as a pro or con)

One old mouse is worth 10 new ones
I’ve read that computer mice these days last for around 2 years. Pretty sad. My very first PC (from around 1995/1996) came with a simple 2-button mouse, which is now connected to a newer PC. This mouse is still working, even though I’ve handled it much more aggressively in games etc. (by clicking very rapidly). But this is a pretty simple mouse, they tend to last longer – I guess – because there’s less that can go wrong.

Enter Logitech
Time to buy a new mouse.
I got a new mouse: the Logitech MX400 Performance Laser mouse. This one has the same features and the same number of buttons as the other 2.
The horizontal scroll speed in IE is pretty slow, and comparable to the Intellimouse’s. But scrolling horizontally is now completely fluent. Still, I prefer the speed that Trust offered (scrolling horizontally with this mouse took place with small jumps, making it possible to scroll a bit faster). A negative point of scrolling horizontally with the MX400 is that (at the highest setting) it scrolls too fast in other environments/programs (Open dialog in Word, Paint etc.). Even though this speed is barely enough for IE, it is a true nightmare in Office Excel, to name one example. The Intellimouse also suffered from this, if I remember correctly.

I use the internet browser Maxthon. Here, the thumb buttons first didn’t react. I had to change the action of the thumb buttons in the settings program (Setpoint) to Other > Generic button instead of the standard forward/back. They do work now.

Additionally, this mouse works with laser tracking (hence its name). It’s an invisible laser. The rays cause damage to the eyes, though I don’t know to what extent. But it’s pretty hard to know when your eyes are in danger when you can’t see the light rays. So pay attention if this is an issue to consider.

I’m really curious as to how long this mouse will last…

Logitech MX400 Performance Laser mouse
(+)
– Looks very cool
– Rests comfortably in the hand
– Buttons are easy to press and to reach

(-)
I don’t have this mouse for that long, so let’s just say "Status pending" on this point 😉
– Scrolling horizontally is disproportionate in different environments/programs
– Middle button is a bit hard to press; the wheel tends to tilt during this action
– Mouse software offers limited options to customize the buttons
– Thumb buttons’ support in Maxthon is limited, but solvable
– Number of lines to scroll vertically is reset to 3 every time the system boots. If you want to scroll 6 lines, you’ll have to set this each time.

(?)
– Scroll wheel "ticks" when you roll it (can be considered as a pro or con)

×

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply