Weer nieuw dieptepunt opleiding GNK Leiden

Wat kan ik zeggen?
Het is de studie geneeskunde in Leiden weer gelukt om een makkelijke weg te kiezen en niet de juiste (lange) weg te volgen. We hebben hiermee een nieuw dieptepunt bereikt.

Gaat weer ‘ns over het feit dat farmacologie te weinig aandacht krijgt in de opleiding.
Sinds het tweede jaar krijgen we farmacologie (te weinig, maar we krijgen het wel).
Nu zijn we bezig met het blok De Oudere, waar polyfarmacie een belangrijke plaats inneemt. Het tentamen komt vrijdag. De bedoeling is voor het tentamen dat je van de meest voorkomende geneesmiddelen die ouderen gebruiken (antihypertensiva, statines, NSAIDs etc.) de werking en (meest gebruikte) namen kent: je herkent hiermee dat propanolol een betablokker is, je kent de indicaties en contra-indicaties, en je kan beredeneren wat de bijwerkingen zouden moeten zijn (bijv. bij te hoge dosis).

Meteen doken protesten op uit mijn jaar hierover (wat mij niets verbaast).

Continue reading